เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการพี่พบน้อง ตอน มุ่งสู่มหาวิทยาลัย

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จัดโครงการพี่พบน้อง ตอน มุ่งสู่มหาวิทยาลัย
สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6
ในวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560
เวลา 14.55 - 16.35 น. (คาบเรียนที่ 7 - 8)
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม