เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการศึกษานอกสถานที่ “แรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์”

กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา
จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ “แรงบันดาลใจสู่เส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์”
(Inspiration to Become A Scientist) Breitling Replica
Breitling Replica Watches
Omega Replica
Cartier Replica
Luxury Replica Watches สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ในวันอังคารที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ.2560
ณ บ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี