เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยนจาก Seirin Senior High School, JAPAN ครั้งที่ 6

ยินดีต้อนรับนักเรียนแลกเปลี่ยน
โครงการแลกเปลี่ยนการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรม Satit Kaset MP Lab School - Seirin Senior High School, JAPAN ครั้งที่ 6 จำนวน 6 คน ประกอบด้วย

1.Ms.Mitsuki Neo พักกับครอบครัวของ ด.ญ.ณภัทรธิดา นาคนิยม ม.1/1
2.Ms.Hina Tamaki พักกับครอบครัวของ ด.ญ.เพ่ยหยุน ฮู ม.1/3
3.Ms.Meia Ohkawa พักกับครอบครัวของ ด.ญ.กัญญ์วรา ด่านกุล ม.2/1
4.Mr.Shota Sakamoto พักกับครอบครัวของ นายศิวัช เรืองเดช ม.5/3
5.Ms.Haruka Hino พักกับครอบครัวของ น.ส.นิชาภา ทองดี ม.6/2
6.Ms.Sora Tamaki พักกับครอบครัวของ น.ส.สิริขวัญ เจริญสุข ม.6/2

ร่วมทำกิจกรรมแลกเปลี่ยนระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 7 สิงหาคม พ.ศ.2560