เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอเชิญชวนร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญชวนอาจารย์ นักเรียน และผู้ปกครอง ร่วมกันประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อทูลเกล้าฯ ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 17-18 และ 21-22 สิงหาคม 2560 เวลา 15.30 - 17.00 น. ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารอำนวยการ