เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศผลการเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 (ม.1-ม.6)

ประกาศผลการเรียนภาคต้น ปีการศึกษา 2560 ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา

•สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนเป็น 0.0
ให้ทำการติดต่อลงทะเบียนที่งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 100 บาท
หลังจากนั้นจึงติดต่ออาจารย์ประจำวิชาเพื่อทำการแก้ไขให้เสร็จสิ้น
ตั้งแต่วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม – วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560 นี้เท่านั้น

•สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนมีเงื่อนไข ร หรือ มผ
ให้ติดต่ออาจารย์ประจำวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขได้เลย
โดยแก้ไขให้เสร็จสิ้น ตั้งแต่ วันพุธ ที่ 4 ตุลาคม – วันศุกร์ ที่ 6 ตุลาคม 2560

•หากนักเรียนแก้ไข ร แล้วได้ผลการเรียนเป็น 0.0
ให้ทำการติดต่อลงทะเบียนที่ งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ
ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 100 บาท
หลังจากนั้นจึงติดต่ออาจารย์ประจำวิชาเพื่อทำการแก้ไขผลการเรียน 0.0
ให้เสร็จสิ้นภายในเวลาที่กำหนด

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_1119-ประกาศผล-ม.1-ม.6-ภาคต้น-ปี-60.pdf