เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

รายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา 2553

ฝ่ายวิชาการและวิจัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอรายงานผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET)ประจำปีการศึกษา 2553

ของนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 , มัธยมศึกษาปีที่ 3 และประถมศึกษาปีที่ 6

*** คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม ***

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_112-ONet53.pdf