เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอเชิญร่วมสนับสนุนสลากพหุุภาษาพาโชค งานประจำปี ครั้งที่ 14

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ร่วมกับโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

จัดงานประจำปี ครั้งที่ 14 ในวันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ.2560
โอกาสนี้ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญผู้ปกครองทุกท่านเข้าร่วมงานประจำปี และสนับสนุนสลากพหุภาษาพาโชค พร้อมลุ้นรับรางวัลต่างๆมากมาย