เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการอบรมโอลิมปิควิชาการของมูลนิธิ สอวน. ศูนย์ภาคตะวันออก

ขอแสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ผ่านเข้าร่วมค่ายที่ 1 โครงการอบรมโอลิมปิควิชาการของมูลนิธิ สอวน. ศูนย์ภาคตะวันออก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ระหว่างวันที่ 7-22 ตุลาคม พ.ศ.2560

1.นายกฤตภาส งามเมืองแมน นักเรียนชั้น ม.4/3 สาขาคณิตศาสตร์ ศูนย์อบรมคณะวิทยาศาสตร์ ม.บูรพา

2.นายกษิดิศ โรจนวณิชชากร นักเรียนชั้น ม.4/3 สาขาฟิสิกส์ ศูนย์อบรมจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี

3.นางสาวหัสดาพร สงรักษา นักเรียนชั้น ม.5/1 สาขาฟิสิกส์ ศูนย์อบรมจุฬาภรณราชวิทยาลัย ชลบุรี