เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแสดงเวทีเล็กของนักเรียน I CAN DO ON STAGE 2017: The Land of Smiles

กำหนดการแสดงเวทีเล็กของนักเรียน
งานประจำปี ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2560
“ดินแดนแห่งความจงรักภักดี KUSMP, the Land of Loyalty”
I CAN DO ON STAGE 2017: The Land of Smiles
ชุดที่ 1 Science Show “ภูเขาไฟปะทุขนมหวาน”ป.1
ชุดที่ 2 Story Telling “A Mouse Tale”ป.1
ชุดที่ 3 การขับร้องเพลง “ในหลวงของแผ่นดิน”ป.4
ชุดที่ 4 การแสดงดนตรีเพลง “It’s a small world”ป.1
ชุดที่ 5 การแสดงดนตรีเพลง “Stage for Young Artist”ป.6
ชุดที่ 6 “XSouldog” การแสดงดนตรีและขับร้องเพลงแสงสุดท้ายม.1
ชุดที่ 7 “ฝาแฝดดูโอ้” การแสดงบทเพลงพระราชนิพนธ์ “ความฝันอันสูงสุด”ป.3
ชุดที่ 8 การขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ “สายฝน”ป.4
ชุดที่ 9 การแสดงดนตรี เพลง “ใครหนอ”ป.4
ชุดที่ 10 การนำเสนอภาคภาษาอังกฤษ หัวข้อ “Sustainble Solution for Refugees” นายเลิศยุทธ สายประเสริฐ ม.6/1 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 11 การนำเสนอภาคภาษาอังกฤษ หัวข้อ “The Diversity in Cultures and Impact to Tourism” นายเคซี่ โจเซฟ วงษ์สกุล ม.6/2 หลักสูตรภาษาอังกฤษ
ชุดที่ 12 Twenty–three MP Boys ป.1
ชุดที่ 13 Story Telling “Little Three Pigs and a Wolf” ป.2
ชุดที่ 14 มือใหม่หัดเล่น เพลง “เธอคือของขวัญ” ม.1
ชุดที่ 15 การขับร้องประสานเสียงเพลงพระราชนิพนธ์ “ใกล้รุ่ง” ป.3
ชุดที่ 16 การแสดงบายศรีสู่ขวัญชุด “พาขวัญ” ป.2
ชุดที่ 17 การแสดงชุด “Mirai e” (มิระอิ เอะ) หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น
ชุดที่ 18 ระบำพัดจีนชุด “จง กั๋ว สั้น จื่อ อู่” หลักสูตรภาษาจีน
ชุดที่ 19 การแสดงดนตรีชุด “Vacation Time” ป.6
ชุดที่ 20 การแสดงดนตรีชุด “Family Show” ป.6
ชุดที่ 21 การแสดงดนตรีประกอบเพลง “Rondeau” ป.3
ชุดที่ 22 การขับร้องเพลงชุด “Picture of Song” ม.1
ชุดที่ 23 การขับร้องเพลง “Self and Sound” ป.2
ชุดที่ 24 การขับร้องเพลง “You Belong with Me” ป.3
ชุดที่ 25 การแสดงดนตรีชุด “The more I love you with all my heart” ป.5
ชุดที่ 26 การแสดงบัลเล่ต์ประกอบเพลงชุด “Little Dancer” ป.2
ชุดที่ 27 การแสดงดนตรีชุด “Rapid Gods” ม.3
ชุดที่ 28 การแสดงดนตรีชุด “Plutonian” ม.2