เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีทำบุญโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2560

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และ ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเรียน เข้าร่วมพิธีทำบุญ ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561 ในคาบเรียนที่ 2-3 ซึ่งเป็นการรำลึกถึงการประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ของโรงเรียน ในวันพุธที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2545