เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศผลการเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 (ม.1-ม.5)

ประกาศผลการเรียนภาคปลาย ปีการศึกษา 2560
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 5

•สำหรับนักเรียนที่มีผลการเรียน 0.0 ให้ทำการติดต่อลงทะเบียนที่งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 100 บาท หลังจากนั้นจึงติดต่ออาจารย์ประจำวิชาเพื่อทำการแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม – พุธ ที่ 21 มีนาคม 2561 นี้เท่านั้น

•สำหรับนักเรียนที่ผลการเรียนมีเงื่อนไข ร หรือ มผ หรือ มส ให้ติดต่ออาจารย์ประจำวิชาเพื่อดำเนินการแก้ไขได้เลย โดยแก้ไขให้เสร็จสิ้นภายในวันจันทร์ ที่ 19 มีนาคม – พุธ ที่ 21 มีนาคม 2561

หากนักเรียนแก้ไข ร แล้วได้ผลการเรียนเป็น 0.0 ให้ทำการติดต่อลงทะเบียนที่ งานทะเบียน ชั้น 2 อาคารอำนวยการ ค่าลงทะเบียนหน่วยกิตละ 100 บาท หลังจากนั้นจึงติดต่ออาจารย์ประจำวิชาเพื่อทำการแก้ไขผลการเรียน 0.0 ต่อไป

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_1151-ม6 ครั้งที่2 OK.pdf