เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

รายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 2
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
เรื่อง รายชื่อนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2560

จากการประชุมตัดสินผลการเรียนของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2560 ครั้งที่ 1
เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2561 มีนักเรียนที่จบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2560
จำนวน 14 คน

ประกาศ ณ วันที่ 14 มีนาคม 2561
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศศิธร จ่างภากร
ผู้อำนวยการ

Cheap Audemars Piguet Replica
Audemars Piguet Replica Watches
Audemars Piguet Replica
https://www.npseitzlaw.com
Cheap Patek Philippe Replica
Patek Philippe Replica Watches
Patek Philippe Replica
https://www.realreplicawatches.com
Cheap Patek Philippe Replica
Patek Philippe Replica Watches
Patek Philippe Replica
https://www.hanovertrade.com

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_1152-ม6 ครั้งที่2 OK.pdf