เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2561
ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.45 – 11.30 น.
ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม


08.45 - 09.15 น. ผู้ปกครองลงทะเบียน

09.15 – 09.45 น. ผู้อำนวยการกล่าวต้อนรับ
- บรรยาย “รู้จักโรงเรียนสาธิตฯ”
- แนะนำคณะกรรมการดำเนินงาน

09.45 - 10.30 น. “เตรียมตัวให้พร้อมก่อนเปิดเทอม”
โดย ประธานงานกิจการนักเรียน
- การเตรียมตัวก่อนเปิดเทอม
- แนะนำอาจารย์ประจำชั้นและอาจารย์ผู้สอน

10.30 – 10.45 น. “สานสัมพันธ์ บ้าน - โรงเรียน”
โดย สมาคมผู้ปกครองและครูฯ
- แนะนำคณะกรรมการสมาคมฯ
- แจ้งข่าวสารงานสมาคมฯ

10.45 - 11.30 น. "โครงการการจัดการศึกษาเพื่อเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษ"
โดย ประธานกรรมการดำเนินงานฯ และ ผศ.สุปรีดา ญาณภิรัต

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_1159-Calender2018_KUSMP 2018.pdf