เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
จัดโครงการตรวจสุขภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2561
ในวันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 8.00 น. - 13.00 น.
โดยมีนักเรียนระดับชั้น ป.1 ป.4 ม.1 ม.4 และนักเรียนใหม่ทุกระดับชั้นเข้ารับการตรวจทั่วไป
ตรวจวัดความดัน ตรวจตา ตรวจฟัน และตรวจหู

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_1165-กำหนดการตรวจสุขภาพนักเรียน2561.pdf