เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรมการทำตุ๊กตาไล่ฝน (Teruterubosu) ม.1

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ วิชาภาษาญี่ปุ่น จัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร การทำตุ๊กตาไล่ฝน (Teruterubosu) ขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้และเข้าใจในวัฒนธรรมญี่ปุ่นอย่างถูกต้อง โดยจัดกิจกรรมให้นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2561