เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม “การประกวดแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่”

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับมัธยมศึกษา
จัดกิจกรรม “การประกวดแข่งขันเนื่องในวันสุนทรภู่”
ประจำปีการศึกษา 2561
กิจกรรมแยกตามระดับชั้น

ม.1 การประกวดแต่งกาพย์ยานี 11 จำนวน 3 บท หัวข้อ “กวีศรีสยามนามสุนทรภู่”
ม.2 การประกวดแต่งคำขวัญประกอบภาพวาด หัวข้อ “คุณธรรมในเรื่องโคลงภาพพระราชพงศาวดาร”
ม.3 การประกวดหนังสือนิทานตำนานพื้นบ้านไทย หัวข้อ “สืบสานตำนานพื้นบ้านไทย”
ม.4 การประกวดชิ้นงานคำไวพจน์ที่ปรากฏในวรรณคดีไทย
ม.5 การประกวดแหล่เวสสันดร
ม.6 การประกวดเรียงความหัวข้อ “ค่านิยมไทยในเรื่องขุนช้างขุนแผน ตอนขุนช้างถวายฎีกา”

ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ถึง 13 กรกฎาคม 2561 โดยจะจัดกิจกรรมในคาบเรียนวิชาภาษาไทย
ของแต่ละ ระดับชั้น