เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการหนอนไหม ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2561

นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เข้าร่วมโครงการหนอนไหม ครั้งที่ 10 ปีการศึกษา 2561
นักเรียนจะร่วมฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับชนิดและวงจรชีวิตของหนอนไหม, รูปแบบและความสำคัญของการเลี้ยงหนอนไหม และการนำหนอนไหมไปใช้ประโยชน์ของประเทศไทย โดยเน้นให้นักเรียนได้รู้จักไหมอีรี่ และ ไหมทับทิมสยาม และสาธิตวิธีการสาวเส้นไหม พร้อมรับหนอนไหมมาศึกษาเป็นเวลา 6 สัปดาห์

โดยมีวิทยากรจากชมรมรักษ์โรงเรียน ในวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ในคาบเรียนที่ 2-3 เวลา 9.30 – 11.20 น. ณ ห้องประชุมเล็ก อาคารหอประชุม