เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

QR CODE สำหรับดาวน์โหลดภาพพิธีมอบเกียรติบัตร 2561

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดทำ QR CODE สำหรับดาวน์โหลดภาพนักเรียนที่ได้รับเกียรติบัตร ในพิธีมอบเกียรติบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 และพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ ปีการศึกษา 2560 ตามไฟล์แนบ