เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ยินดีต้อนรับนักเรียนและอาจารย์แลกเปลี่ยนจากโรงเรียนประถมและมัธยมในสังกัดมหาวิทยาลัยวา

ยินดีต้อนรับนักเรียนและอาจารย์
โครงการแลกเปลี่ยน สาธิตเกษตรฯ พหุภาษา - โรงเรียนประถมในสังกัดมหาวิทยาลัยวากายามา ครั้งที่ 6
The 6th Exchange Program of Satikaset – Elementary School Attached to the Faculty of Wakayama University และโครงการแลกเปลี่ยน สาธิตเกษตรฯ พหุภาษา - โรงเรียนมัธยมในสังกัดมหาวิทยาลัยวากายามา ครั้งที่ 1 The 1st Exchange Program of Satikaset – Junior High School Attached to the Faculty of Wakayama University

ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม พ.ศ.2561
โดยมีอาจารย์และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 ร่วมกับคณะกรรมการงานบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ เป็นเจ้าภาพต้อนรับ

นักเรียนและอาจารย์แลกเปลี่ยนจะร่วมเรียนและทำกิจกรรมกับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และมัธยมศึกษาปีที่ 1 รวมทั้งทัศนศึกษาที่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม(วัดพระแก้ว) และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม(วัดโพธิ์)