เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

พิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ.2561 เวลา 08.00-09.30 น. ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม