เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัสใหม่ : Antivirus Kaspersky

เนื่องด้วยโปรแกรมแอนตี้ไวรัส Eset Smart Security ที่ทางสำนักบริการคอมพิวเตอร์
จัดหามาใช้งานนั้น ได้หมดสัญญาลง ทางสำนักฯ จึงได้จัดหาโปรแกรมแอนตี้ไวรัสตัวใหม่
Kaspersky Antivirus มาแทนตัวเดิม สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของแต่ละหน่วยงาน งานบริการคอมพิวเตอร์ จะดำเนินการติดตั้งโปรแกรมดังกล่าว ขอความกรุณาอาจารย์และบุคลากรทุกท่าน เก็บงานเอกสารที่จำเป็นทุกไฟล์ไว้ใน Drive D:

สำหรับเครื่องโน้ตบุ๊คส่วนตัว สามารถติดตั้งด้วยตนเอง ดังนี้
ขั้นตอนการติดตั้ง
1. ดาวน์โหลดโปรแกรมแอนตี้ไวรัสมาเก็บไว้ที่เครื่องจาก เว็บไซต์ http://antivirus.ku.ac.th
2. ถอนโปรแกรมแอนตี้ไวรัสตัวเก่าพร้อมรีสตาร์ทเครื่อง
3. ติดตั้งโปรแกรมแอนตี้ไวรัส Kaspersky Antivirus และทำตามขั้นตอนการติดตั้ง