เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการบรรยาย “สิ่งที่วัยรุ่นควรรู้” ระดับชั้น ม.2

ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนวจัดโครงการบรรยาย
ในหัวข้อ “สิ่งที่วัยรุ่นควรรู้”
สำหรับ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
โดยมี คุณพจนันท์ เดชาวุธ ผู้พิพากษาจังหวัดชลบุรี เป็นวิทยากร
ในวันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2554
เวลา คาบเรียนที่ 1-2

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_137-ส่งเสริมพระพุทธศาสนา.pdf