เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

สัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2554

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ประจำปี 2554 ในวันที่ 11 – 14 กรกฎาคม พ.ศ.2554
(รายละเอียดดังไฟล์แนบ)

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_138-ส่งเสริมพระพุทธศาสนา.doc