เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ยินดีต้อนรับนักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา(สาธิตเกษตร-Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ได้จัดโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและการศึกษา (สาธิตเกษตร-Ritsumeikan Uji Junior and Senior High School) โดยมีระยะเวลาในการร่วมกิจกรรมระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม - 4 สิงหาคม 2554 โดยมีรายชื่อนักเรียนแลกเปลี่ยนและอาจารย์ดังนี้

1.Ms.Sato Yuka ครอบครัวของ น.ส.ลัดฟ้า รัตนพันธ์ ม.6/3 เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
2.Ms.Asada Chiaki ครอบครัวของ น.ส.ชนากานต์ ไชยยากูลวัฒน์ ม.4/2 เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
3.Ms.Asakawa Yui ครอบครัวของ ด.ญ.พรพิชชา คล้ายสุวรรณ์ ม.1/4 เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
4.Ms.Suruga Yui ครอบครัวของ ด.ญ.สิรภัทร กิตติเจริญเวช ม.1/4 เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
5.Mr.Okumura Masataka ครอบครัวของ ด.ช.พีรัช นทีพงศ์พริยะ ม.1/3 เป็นครอบครัวเจ้าภาพ
6.Mr.Saito Keisuke ครอบครัวของ นายคณภัทร ยศตระกูล ม.5/4 เป็นครอบครัวเจ้าภาพ

และมี Ms.Fusako Ono เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา

คลิกชมไฟล์เอกสาร ข้อมูลครอบครัวเจ้าภาพ และ Buddy โครงการแลกเปลี่ยน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_148-ritsumeikan1.jpg