เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554 (28-07-54)

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดกิจกรรมโครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2554
วันอาทิตย์ ที่ 7 สิงหาคม 2554
ณ อาคารหอประชุม ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์
เวลา 8.00 น. - 12.00น.

::: กำหนดการ :::
8.00 - 9.00 น. ลงทะเบียนนักเรียน ระดับชั้น ป. 1 และ นักเรียนใหม่ ป.2 และ ป.3
9.00 - 10.00 น. ลงทะเบียนนักเรียน ระดับชั้น ป. 4 และ นักเรียนใหม่ ป.5 และ ป.6
10.00 - 11.00 น. ลงทะเบียนนักเรียน ระดับชั้น ม. 1 และ นักเรียนใหม่ ม.2 และ ม.3
11.00 - 12.00 น. ลงทะเบียนนักเรียน ระดับชั้น ม. 4 และ นักเรียนใหม่ ม.5

**หมายเหตุ**
นักเรียนที่มารับการตรวจสุขภาพ ให้แต่งกายด้วยชุดพละ และใส่รองเท้าพละ ให้เรียบร้อย
ขอให้นักเรียนมาลงทะเบียนตามเวลาที่กำหนด
นักเรียนที่มีพี่ หรือ น้องที่ต้องเข้ารับการตรวจสุขภาพ สามารถมาลงทะเบียนพร้อมกันได้
นักเรียนไม่ควรวิ่งเล่น , เล่นกีฬา , หรือออกกำลังกายใดๆ ก่อนการตรวจ เพราะจะทำให้ค่าการวัดความดัน คลาดเคลื่อน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_155-280926_235742313125703_100000698078454_778441_5238685_o.jpg