เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานคำขวัญ วันแม่ ปี 2554

สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานคำขวัญ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม 2554
"เพลงชาติไทยเตือนไทยไว้เช้าค่ำ​
ให้จดจำจารึกใจไว้ทุกส่วน
จะดำรงคงไทยได้ทั้งมวล
ด้วยไทยล้วนหมายรักสามัคคี"