เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก ปีการศึกษา 2554

โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์ – ลูก ปีการศึกษา 2554
วันอังคารที่ 23 สิงหาคม – วันอังคารที่ 6 กันยายน 2554
ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
……………………………………………
กำหนดการ
วันอังคารที่ 23 - 25 สิงหาคม 2554
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันอังคารที่ 30 สิงหาคม - 1 กันยายน 2554
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันอังคารที่ 6 กันยายน 2554
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

 พบกับ อาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาต่างประเทศ ในสัปดาห์ที่มีโครงการสนทนาศิษย์ – ลูก
ได้ที่ชั้นล่าง อาคารอำนวยการ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_164-โครงการสัปดาห์สนทนาศิษย์.pdf