เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ข่าวด่วน!!! แจ้งสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนสาธิตเกษตรฯพหุภาษาและบริเวณรอบๆโรงเรียนฯ ฉบับที1

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ขอประกาศ ข่าวด่วน!!! เรื่องสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณรอบๆ โรงเรียน ฯ
ซึ่งทางโรงเรียน ขอแจ้งว่า... ขณะนี้ให้มีการเรียนการสอนตามปกติ ส่วนสถานการณ์ต่าง ๆ
ทางโรงเรียน ฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป


ประกาศ ณวันที่ 29 สิงหาคม 2554