เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ข่าวด่วนที่สุด !!! แจ้งสถานการณ์น้ำท่วมโรงเรียนสาธิตเกษตรฯ พหุภาษา ฉบับที่2 ลงวันที่29-08-54


โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ขอประกาศ ข่าวด่วน!!! เรื่องสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณรอบๆ โรงเรียน ฯ

ซึ่งทางโรงเรียน ขอแจ้งว่า... ให้ประกาศหยุดเรียนในวันอังคารที่ 30 ส.ค. 2554 เป็นเวลา 1 วัน

ส่วนสถานการณ์ต่าง ๆ หรือประกาศต่าง ๆ
ทางโรงเรียน ฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของโรงเรียนฯ อย่างต่อเนื่องต่อไป


***********************************************************

*** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ***

โทรศัพท์ กรุงเทพ : 02-9428811
ชลบุรี : 038-458701-5, 038-458777

***********************************************************