เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ตัวแทนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา
ส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันแข่งขันงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ภาคตะวันออก ครั้งที่ 28
เมื่อวันพุธที่ 17 สิงหาคม 2554

ทางโรงเรียน ฯ ขอร่วมแสดงความยินดีกับนักเรียน ตัวแทนหลักสูตรวิทยาศาสตร์ระดับประถมศึกษา ซึ่งมีผลการแข่งขัน ดังนี้

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิทยาศาสตร์

** รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2และเงินรางวัล 1,500 บาท **
1. ด.ช.ธนภณ เนื่องจำนง ป.6/1
2. ด.ญ.พิม เสริมศักดิ์ศศิธร ป.6/3

** รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1และเงินรางวัล 2,000 บาท **
1. ด.ญ.กานต์สินี ภัทรพนาวัน ป.6/2
2. ด.ญ.สุพิชญา พ.จานุพิบูล ป.6/1

การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show)
** รางวัลชมเชย **
1. ด.ช.ธตรฏ วงศ์วิเศษ ป.4/2
2. ด.ช.วิชญ์รัชญ์ พันธุ์อุดม ป.6/1
3. ด.ญ.ธนัญญา ศิริรักษ์ ป.6/3