เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ หลักสูตรวิทยาศาสตร์

หลักสูตรวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ บริษัท ปตท. จำกัด(มหาชน) ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ(องค์การมหาชน) สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย สถาบันสอนทักษะทางวิศวกรรมผ่านสื่อหุ่นยนต์สำหรับเด็ก จ.ชลบุรี และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จัดงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้
วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน 2554 เวลา 10.30 – 14.40 น.
พบกับกิจกรรม
1. เปิดโลกก๊าซธรรมชาติ ถนนอาคาร 1 และ 2 (รถมนตรี)
2. เครื่องร่อน อาคาร 3 ติดห้องน้ำและสนามบาส
3. นาโนเทคโนโลยี “นวัตกรรมจิ๋วแต่แจ๋ว” อาคาร 3 (ห้องพยาบาล)
4. ความหลากหลายของสิ่งมีชีวิต อาคารอำนวยการ (ห้องพยาบาล)
5. เทคโนโลยีอวกาศน่ารู้ อาคารอำนวยการ ใกล้ลิฟต์
6. ระบบนิเวศทางทะเล อาคาร 6 ห้องทำนุบำรุงฯ
7. พลังงานนิวเคลียร์ อาคาร 6
8. หุ่นยนต์ หน้าห้องประชุมเล็ก
9. SCIENCE SHOW ห้องประชุมเล็ก
10. หนังเฉลิมพระเกียรติ ห้องประชุมเล็ก

กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมของนักเรียน
10.30 – 11.20 น. คาบเรียนที่ 3 มัธยมต้น เข้าห้องประชุมเล็ก มัธยมปลายชมกิจกรรม
11.20 – 12.10 น. คาบเรียนที่ 4 มัธยมปลาย เข้าห้องประชุมเล็ก มัธยมต้นชมกิจกรรม
13.00 – 13.50 น. คาบเรียนที่ 5 ประถมต้น เข้าห้องประชุมเล็ก ประถมปลายชมกิจกรรม
13.50 – 14.40 น. คาบเรียนที่ 6 ประถมปลายเข้าห้องประชุมเล็ก ประถมต้นชมกิจกรรม


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_205-doc_198-doc_195-ประถม ตารางเข้าชมวันวิทย์.pdf