เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศกำหนดการวันปิดเรียนภาคต้น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแจ้งกำหนดการวันปิดเรียนภาคต้น การรายงานผลการเรียน และการจัดกิจกรรมช่วงปิดเรียนภาคต้น และวันเปิดเรียนภาคปลายปีการศึกษา 2554


*** รายละเอียดเ้พิ่มเติม ***

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_215-close_1-54.pdf