เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ขอเชิญฟังบรรยายพิเศษ“ความสำคัญและการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมสนทนายามเช้า"

รองศาสตราจารย์วิชัย พาณิชย์สวย อาจารย์ประจำโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา (บางเขน) ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “ความสำคัญของกิจกรรมสนทนายามเช้า และการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้กิจกรรมสนทนายามเช้า” ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารอำนวยการ portable air conditioner tent used party tents for sale geodesic domes