เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศจากสหกรณ์ทดลองฯ เรื่อง "การจัดจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกของโรงเรียนฯ"

สหกรณ์ทดลอง โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา แจ้งประกาศ เรื่อง "การจัดจำหน่ายสินค้าและของที่ระลึกของโรงเรียน ฯ" และสินค้าอื่นๆ ที่น่าสนใจมากมาย รวมทั้งหนังสือเรียนภาษาต่างประเทศ ราคาพิเศษ!!! โดยจัดจำหน่ายที่สหกรณ์ทดลองโรงเรียน ฯ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ ตั้งแต่วันที่ 14 พ.ย. 2554 เป็นต้นไป

*** ด่วน !!! สินค้ามีจำนวนจำกัด ***