เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ผลการแข่งขันคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต ชลบุรี 1:สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มัธยมศึกษา

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
การแข่งขันคัดเลือกตัวแทนสหวิทยาเขต ชลบุรี 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ วัฒนธรรม ระดับมัธยมศึกษา
วันพุธที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2554
ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล แสนสุข

1. เพลงคุณธรรม
ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 3 คน
ด.ช.ณัฐดนัย เจนจิรวัฒนา
ด.ช.เมธัส ธาราพิพัฒนกุล
ด.ช.ภาณุวัฒน์ โอฬาร
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 3 คน
นายวัฒนธรรม วัฒนาธร
นายฉัตริน ตระกูลเรืองวิเศษ
นายศุภพิสิษฐ์ ชาญชาติณรงค์
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

2. การประกวดภาพยนตร์สั้น ระดับชั้น ม.4-6 ประเภท ทีม 5 คน
นายคมิก กุลขจรพันธุ์
นายชยุตม์ วงศ์สุวานิช
นายกันตินันท์ พระธรรมช่วย
นายภานุวัฒน์ สหวัฒน์
น.ส.อรณิช ภัทรพานี
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

3. เล่านิทานคุณธรรม
ระดับชั้น ม.1-3
ด.ญ.พชร สัจจะปรเมษฐ
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง
ระดับชั้น ม.4-6
น.ส.ธนัญญา ชลวาสิน
ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง

4. มารยาทไทย
ระดับชั้น ม.1-3 ประเภท ทีม 2 คน
ด.ช.ณพดล พฤกษ์เพิ่มพูล
ด.ญ.ศศิกัญญา โภทชงรัก
ได้รับรางวัลระดับเหรียญเงิน

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_239-สังคม.jpg