เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม “วันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2554”

วัตถุประสงค์

1.นักเรียนสามารถเรียนรู้วัฒนธรรมการเฉลิมฉลองในเทศกาลวันคริสต์มาส

2. นักเรียนเข้าใจความหมายของวันคริสต์มาส และเทศกาลการให้

3. เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมในวันคริสต์มาส โดยใช้ภาษาต่างประเทศเป็นสื่อในการทำกิจกรรม คือภาษาอังกฤษ จีน และ ญี่ปุ่น


จัดกิจกรรม วันคริสต์มาส ปีการศึกษา 2554 ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 ณ หอประชุมเล็ก อาคารหอประชุม โดยจัดกิจกรรมตามระดับชั้นดังต่อไปนี้

คาบเรียนที่ 1 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 3 ชมภาพยนตร์คริสต์มาส [Animation] และตอบคำถามชิงรางวัล
คาบเรียนที่ 2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 ชมภาพยนตร์คริสต์มาส [Animation] และตอบคำถามชิงรางวัล
คาบเรียนที่ 3 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 ชมภาพยนตร์คริสต์มาส [Christmas Carol] และตอบคำถามชิงรางวัล

คาบเรียนที่ 4 - 12.30 น. Christmas Celebration อาจารย์หลักสูตรภาษาต่างประเทศ เจ้าของภาษา อังกฤษ จีน และญี่ปุ่น [โดยจัดให้กับอาจารย์ชาวต่างประเทศ เนื่องจากอาจารย์ชาวต่างชาติจะได้มีโอกาสร่วมฉลองกิจกรรมคริสต์มาสในประเทศไทย]

คาบเรียนที่ 5 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ประกวดวงดนตรี Christmas Songs Contest ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_245-midterm6_154.pdf