เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

แจ้งเปลี่ยนวัน-สถานที่การแข่งขัน“กอล์ฟพหุภาษา เพื่อการศึกษา” ปีการศึกษา 2554

สมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
โครงการการศึกษาพหุภาษา จัดแข่งขัน“กอล์ฟพหุภาษา เพื่อการศึกษา” ปีการศึกษา 2554

เดิมมีกำหนด วันพุธที่ 11 ม.ค. 2555 เปลี่ยนเป็นวันอังคารที่ 31 ม.ค.55
ณ สนามกอล์ฟ รอยัล เลคไซด์ กอล์ฟ คลับ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา

** รายละเอียดเพิ่มเติม **