เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2553

งานสุขภาพและอนามัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
โครงการตรวจสุขภาพนักเรียนใหม่
帐篷篷房ประจำปีการศึกษา 2553 วันอาทิตย์ที่ 8 สิงหาคม 2553
เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ อาคารหอประชุม ชั้น 2

<< กำหนดการช่วงเวลาลงทะเบียน แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้ >>

**ช่วงที่ 1** เวลา 08.00 - 08.30 น. นักเรียนระดับชั้น ป.1 ,ป.2 ,ป.3 จำนวน 115 คน
**ช่วงที่ 2** เวลา 08.30 - 09.00 น. นักเรียนระดับชั้น ป.4 ,ป.5 ,ป.6 จำนวน 108 คน
**ช่วงที่ 3** เวลา 09.00 - 09.30 น. นักเรียนระดับชั้น ม.1 ,ม.2 ,ม.3 จำนวน 117 คน
**ช่วงที่ 4** เวลา 09.30 - 10.00 น. นักเรียนระดับชั้น ม.4 ,ม.5 จำนวน 125 คน
鳄鱼皮手包
皮包定制
depo官网

...................................................................................................

** การแต่งกาย **
** คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกท่านสวมเสื้อปฏิบัติการ - กางเกงผ้า **
** นักเรียนสวมชุดพละ **