เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

การแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ วิชาวิทยาศาสตร์ ประจำปี พ.ศ.2555

ผลการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2555 รอบเขตพื้นที่การศึกษา วิชา วิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา
แข่งขันวันที่ 29 มกราคม พ.ศ.2555 สถานที่ โรงเรียนบ้านสวนอุดมวิทยา จ.ชลบุรี

สายที่ 1 นักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขัน และ สอบคัดเลือกรอบเขตพื้นที่การศึกษาตามปกติ
รางวัลเหรียญทอง
เด็กหญิงณัฐพริสธ์ โรจนวิไลกุล ป.6/1

รางวัลเหรียญเงิน
เด็กชายศิรณัฏฐ์ ดำรงกิจชัยพร ป.6/1
เด็กชายวิชญ์รัชญ์ พันธุ์อุดม ป.6/1
เด็กหญิงปพิชญา พรหมบุตร ป.6/2
เด็กหญิงภัทริน วุฒิไกรบัญฑิต ป.6/3

รางวัลเหรียญทองแดง
เด็กหญิงปุณิกา ณ หนองคาย ป.6/1
เด็กหญิงไหม สุรินทราบูรณ์ ป.6/1
เด็กหญิงวรรษิกา แสงอร่าม ป.6/3


สายที่ 2 นักเรียนผ่านการคัดเลือกรอบเขตพื้นที่การศึกษา และเข้าสอบแข่งขันในระดับประเทศโดยผ่านเกณฑ์ที่คณะกรรมการกำหนดไว้
1. เด็กชายธนภณ เนื่องจำนงค์ ป.6/1
2. เด็กหญิงกานต์สินี ภัทรพนาวัน ป.6/2
3. เด็กหญิงพิม เสริมศักดิ์ศศิธร ป.6/3

หมายเหตุ นักเรียนสายที่ 2 ผ่านการคัดเลือกรอบเขตพื้นที่การศึกษา และเข้าสอบแข่งขันในระดับประเทศ โดยใช้เกณฑ์เป็นตัวแทนนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 61 ในรายการแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษาตอนปลาย

การแข่งขันรอบระดับประเทศ
นักเรียนทั้งหมดจะไปแข่งขันในรอบระดับประเทศ ณ ศูนย์การสอบสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต 1 ในวันที่ 4 มีนาคม 2555 โดยมี อาจารย์พรรณวรท วงศาโรจน์ เป็นผู้ดูแลนักเรียน