เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

Thank you Party ปีการศึกษา 2554

สมาคมผู้ปกครองและครูฯ และ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอเชิญอาจารย์ เจ้าหน้าที และ บุคลากรทุกท่าน ร่วมงาน Thank you Party ปีการศึกษา 2554 ณ ห้องประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ อาคารหอประชุม ในวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 16.30 - 18.30 น. โดยขอเชิญแต่งกายด้วยชุดทำงานสีชมพู