เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

กิจกรรม "สัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก" ประจำปีการศึกษา 2553 ในระหว่างวันที่ 23 ส.ค.2553 ถึง วันที่ 2 ก.ย.2553

งานแนะแนว โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา
ได้จัดโครงการกิจกรรม " สัปดาห์สนทนาศิษย์ - ลูก " ประจำปีการศึกษา 2553
ในระหว่างวันจันทร์ที่ 23 สิงหาคม 2553 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553
เวลา 15.30-17.30 น. ณ ห้องเรียน ประจำชั้นเรียน ทุกระดับชั้น

house tents
.....................................................................
** วันและเวลาในการจัดกิจกรรม **
.....................................................................

** วันจันทร์ ที่ 23 - วันพุธ ที่ 25 สิงหาคม 2553 : ระดับชั้น ม.5

** วันอังคาร ที่ 24 - วันพฤหัสบดี ที่ 26 สิงหาคม 2553 : ระดับชั้น ป.1 ,ป.3 ,ป.5 ,ม.1 ,ม.3
canvas tent
** วันจันทร์ ที่ 30 สิงหาคม - วันพุธ ที่ 1 กันยายน 2553 : ระดับชั้น ม.4

** วันอังคาร ที่ 31 สิงหาคม - วันพฤหัสบดี ที่ 2 กันยายน 2553 : ระดับชั้น ป.2 ,ป.4 ,ป.6 ,ม.2
glass dome
** วันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 2553 : ระดับชั้น ม.6


จึงขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ปกครองของนักเรียนทุกระดับชั้น เข้าร่วมกิจกรรม "สัปดาห์สนทนาศิษย์-ลูก" ประจำปีการศึกษา 2553 ในครั้งนี้ ทางโรงเรียน ฯ จึงใคร่ขอความร่วมมือท่านผู้ปกครองทุกท่าน มา ณ โอกาสนี้