เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ยินดีต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตจาก Wakayama University ประเทศญี่ปุ่น

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ยินดีต้อนรับอาจารย์และคณะนิสิตจาก Wakayama University ประเทศญี่ปุ่น ระหว่างวันที่ 22-24 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีรายชื่อนิสิตแลกเปลี่ยน อาจารย์แลกเปลี่ยน ครอบครัวเจ้าภาพ และ Buddy ดังต่อไปนี้

1.Ms.Arisa Minami
ครอบครัวเจ้าภาพ::ด.ญ.วนัชพร กลิ่นสุทโธ ป.4/1
ฺีBuddy::น.ส.ภคพร พูนสุขวัฒนา ม.5/4

2.Ms.Yuki Osamura
ครอบครัวเจ้าภาพ::ด.ญ.ปริณดา บริราช ป.6/3
Buddy::น.ส.รพีภร สุรวรรณ ม.5/3

3.Ms.Asuka Kubo
ครอบครัวเจ้าภาพ::น.ส.ชนากานต์ ไชยยากูลวัฒน์ ม.4/2
Buddy::น.ส.ชนากานต์ ไชยยากูลวัฒน์ ม.4/2

4.Ms.Ayaka Mae
ครอบครัวเจ้าภาพ::ด.ช.นนท์ธนิต ปันยารชุน ป.5/1
ฺีBuddy::น.ส.ณัฐวดี คลังสามี ม.5/3


5.Ms.Yuji Jung
ครอบครัวเจ้าภาพ::ด.ญ.สุธาศินี นาคธนสุกาญจน์ ม.2/3
ฺีBuddy::น.ส.ปุณณภา ปัญญาดิลก ม.5/1

6.Ms.Natsume Tsukimori
ครอบครัวเจ้าภาพ::ด.ช.ณัฐภณ ธานะวาทิก ม.3/1
ฺีBuddy::น.ส.นาทาชา นุท ม.4/2

7.Ms.Kana Higuchi
ครอบครัวเจ้าภาพ::ด.ญ.สิริกานต์ สว่างศรีงาม ม.2/4
ฺีBuddy::น.ส.ณิชาลฎา เจริญคมเมธา ม.5/1

8.Ms.Misaki Tachibana
ครอบครัวเจ้าภาพ::น.ส.จิราพร อธิรกุล ม.5/1
ฺีBuddy::น.ส.จิราพร อธิรกุล ม.5/1

9.Ms.Tamoko Inoue
ครอบครัวเจ้าภาพ::น.ส.วรรณพร คณาวัฒนกุล ม.4/4
Buddy::น.ส.วรรณพร คณาวัฒนกุล ม.4/4

10.Ms.Ayane Murata
ครอบครัวเจ้าภาพ::น.ส.กมลลดา จินตนาเลิศ ม.5/3
Buddy::น.ส.กมลลดา จินตนาเลิศ ม.5/3

11.Mr.Daigo Yamazaki
ครอบครัวเจ้าภาพ::ด.ช.ปีทอง อิชิกาวา ม.3/1
Buddy::นายแจ๋เหยิน แซ่หวัง ม.5/2

12.Mr.Yoshito Otsuka
ครอบครัวเจ้าภาพ::ด.ช.ณัฐภัทร เชิดชู ป.4/3
Buddy::นายอาณกร รัตนพันธ์ ม.5/2

13.Mr.Wataru Hukuchi
ครอบครัวเจ้าภาพ::นายคณภัทร ยศตระกูล ม.5/4
Buddy::นายคณภัทร ยศตระกูล ม.5/4

14.Mr.Kyosuke Ikeda
ครอบครัวเจ้าภาพ::ด.ช.วัฒนชัย ศารทูลทัต ม.1/1
Buddy::นายพีรกร สุขสุเมฆ ม.5/3

15.Mr.Masaya Oota
ครอบครัวเจ้าภาพ::ด.ช.ภูมินทร์ เกรียงโกมล ป.4/3
Buddy::นายวรพล รุเชียรชัย ม.4/4

16.Ms.Saki Takagoshi
ครอบครัวเจ้าภาพ::นายธนัท อรุณธัญญะ ม.5/4
Buddy::นายธนัท อรุณธัญญะ ม.5/4

อาจารย์แลกเปลี่ยนจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย
1.Assoc.Prof.Ichiro Fujiyama
2.Ms.Miwa Naganuma