เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

นิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16:ม.5

ศูนย์บริการจิตวิทยาและแนะแนว จัดโครงการศึกษานอกสถานที่ สำหรับนักเรียนและอาจารย์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เข้าร่วมชมนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 16 ตามแนวคิดโครงการเลือกแนวทาง...วางอนาคต สำหรับนักเรียน นักศึกษา อาจารย์แนะแนวและผู้ที่สนใจทั่วไป ปีการศึกษา 2555 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2555 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

ภายในงานนักเรียนจะได้พบกับ....
- กิจกรรมการแสดงบนเวทีและการนำชมวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- การออกบูธของมหาวิทยาลัยต่างๆ
- การบรรยาย/อภิปรายบนเวทีโดยนิสิตและ/หรือนิสิตเก่าผู้มีชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และกิจกรรมการแสดงบนเวทีของสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ ที่เข้าร่วมงาน