เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 12 อัตรา

ด้วยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 12 อัตรา เพื่อปฏิบัติราชการที่โรงเรียนสาธิตแห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดชลบุรี

*** รายละเอียดเพิ่มเติม ***

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_295-newteacher01-03-55.pdf