เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศตารางสอบประเมินผลครั้งที่ ๔ ภาคปลาย ปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระดับประถมศึกษา

โรงเรียนสาธิตแห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ประกาศตารางสอบประเมินผลครั้งที่ ๔ ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ของนักเรียนระดับประถมศึกษา

** หมายเหตุ ** ในบางรายวิชาที่ไม่มีในตารางสอบ อาจารย์ผู้สอนจะจัดสอบในห้องเรียน และจะแจ้งในสมุดจดการบ้านให้กับนักเรียนค่ะ

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_300-FinalTest_primary2-2554-ok.pdf