เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2555 ลงวันที่15-03-55

ประกาศโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง "ผลการคัดเลือกนักเรียน" โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนากรศึกษา ประจำปีการศึกษา 2555 ................................. ขอให้ผู้ผ่านเข้ารับการสอบคัดเลือกมอบตัวเข้าเป็นนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555 ในวันเสาร์ที่ 17 มีนาคม 2555 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารหอประชุมเกื้อกูล ทาสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : งานทะเบียน โทร. 038-458701-5 ต่อ 4202 *** รายละเอียดเพิ่มเติม ***

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_309-newstd55_4.docx