เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์(17 เมษายน 2555)

โรงเรียนสาธิตแห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ เพื่อปฏิบัติราชการที่โรงเรียนสาธิตแห่งหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จังหวัดชลบุรี (ข้อมูล ณ วันที่ 17 เมษายน 2555 ) *** รายละเอียดเพิ่มเติม ***

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_324-apply_job17april2012.pdf