เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศ เรื่อง"การเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดรถรับ-ส่งนักเรียน โครงการการศึกษาพหุภาษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแจ้งประกาศ เรื่อง"การเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดรถรับ-ส่งนักเรียน โครงการการศึกษาพหุภาษา" เนื่องในงาน " วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. ถึงวันที่ 7 มิ.ย. 2555 " ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

โดยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ประกาศงดการสอนในช่วงวันดังกล่าว ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ชลบุรี ยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติ จึงใคร่ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดรถรับ-ส่งนักเรียน โครงการการศึกษาพหุภาษา ชลบุรี จากจุดเดิมประตู 5 อาคาร 1 มาเป็นประตู 2 อาคาร 6 และออกทางประตูวิภาวดี ในระหว่างวันที่ 28 พ.ค. ถึงวันที่ 8 มิ.ย. 2555 และขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง รับ-ส่งนักเรียนตามเวลาที่กำหนด คือช่วงเช้า : ส่งนักเรียนไม่เกิน 06.30 น. และรับนักเรียนกลับบ้าน เวลา 17.30 น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ :
กรุงเทพ (บางเขน) : 02-9428811
ชลบุรี : 038-458701-5, 038-458777

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ: doc_335-carpark.pdf