เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศด่วน!!! "ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดรถรับ-ส่งนักเรียน โครงการการศึกษาพหุภาษา

โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ขอแจ้งประกาศ เรื่อง"การเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดรถรับ-ส่งนักเรียน โครงการการศึกษาพหุภาษา" เนื่องในงาน " วันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2555 ระหว่างวันที่ 30 พ.ค. ถึงวันที่ 7 มิ.ย. 2555 " ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) โดยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน) ประกาศงดการสอนในช่วงวันดังกล่าว ทั้งนี้โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา ชลบุรี ยังคงมีการเรียนการสอนตามปกติ จึงใคร่ขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จอดรถรับ-ส่งนักเรียน โครงการการศึกษาพหุภาษา ชลบุรี เฉพาะในวันที่ 28 พ.ค. 2555 จากจุดเดิมประตู 5 อาคาร 1 มาเป็นประตู 2 อาคาร 6 และในวันที่ 29 พ.ค. 2555 เป็นต้นไป รถรับ-ส่งนักเรียนจะจอดที่ประตู 5 อาคาร 1 ตามปกติ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ปกครอง รับ-ส่งนักเรียนตามเวลาที่กำหนด คือช่วงเช้า : ส่งนักเรียนไม่เกิน 06.30 น. และรับนักเรียนกลับบ้าน เวลา 17.30 น. สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ : กรุงเทพ (บางเขน) : 02-9428811 ชลบุรี : 038-458701-5, 038-458777