เลือกชมตามหมวดหมู่

เรื่องที่น่าสนใจ

 

ประกาศ เรื่อง"การจัดจำหน่ายหนังสือแบบเรียน" ระหว่างวันที่ 28 พ.ค. - 1 มิ.ย. 2555

งานสหกรณ์ทดลอง ฯ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา แจ้งประกาศ เรื่อง"การจัดจำหน่ายหนังสือแบบเรียน" โดยบริษัทบุ๊คลิงค์ มาจัดจำหน่ายหนังสือแบบเรียน ให้กับนักเรียนและผู้ปกครอง ระหว่างวันที่ 28-29 พฤษภาคม 2555 เวลา 9.00 - 16.00 น. ณ บริเวณใต้อาคารอำนวยการ และ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2555 ติดต่อสั่งซื้อได้ที่งานสหกรณ์ ฯ ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
!!! สำหรับนักเรียนหรือผู้ปกครองที่สั่งซื้อหนังสือไว้แล้วนั้น ขอให้มารับหนังสือได้ที่ร้านบุ๊คลิงค์หรือร้านค้าสหกรณ์ฯ ตามวันและเวลาทำการ *** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม *** ได้ที่ : งานสหกรณ์ทดลอง ฯ เบอร์โทรศัพท์ 038-458701-5 ต่อ 4103